25 de abril de 2013

Seoane e os poetas



Exposición en grandes carteis, que co título 1936: Seoane e os poetas fronte á "sublevación", achega a obra do pintor Luis Seoane, nunha edición facsimilar  de trece estampas realizadas en Bos Aires en 1937, mesturada coa obra dos escritores que se enfrontaron á dictadura coa palabra; entre eles, Antonio Machado, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Ramón Cabanillas, Castelao, o Valentín Paz Andrade entre outros.
A actividade, organizada desde a biblioteca, contou coa colaboración dos departamentos de Ciencias Sociais, Lingua Galega e Lingua Castelá.

Ningún comentario: