7 de marzo de 2013

Goretti Sanmartin: Muller e Lingua


Profesora titular de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña e directora do Servizo de Normalización Lingüística de dita universidade, Goretti Sanmartín falou para o alumnado de bacharelato e outos niveis sobre o emprego do galego, desigual entre homes e mulleres, os motivos que poden estar na orixe do feito, e os estereotipos que a sociedade segue a ter sobre os falantes da lingua galega e os da lingua castelá. 
Asegurou que a muller, nos casos de bilingüísmo, emprega menos o galego que os homes, e que hai unha franxa de idade, que di estar entre os 20 e os 45, na que se aprecia este feito moito máis. 
Citando a varios escritores e escritoras, constatou esta afirmación facendo fincapé en como nas súas obras xa insistían na chamada ás mulleres para que empregaran o galego como lingua habitual; o que, según a profesora, evidencia que os homes, que non son interpelados, si a utilizaban.

Á exposición seguiu un pequeno coloquio no que os asistentes puideron preguntar e comentar as súas opinións.

Ningún comentario: