5 de decembro de 2018

UN TEXTO, UNHA EMOCIÓN

O venres 30 de decembro reuniuse o Club de Lectura de Ana Pose -Un texto, unha emoción- para comentar o poema de Pablo Carvajal titulado "En manos de la ira". A idea foi a de se adentrar nesa emoción que estala de socato por algunha razón concreta, pero que, malia nós o querer, non sempre somos quen de identificar. Por que nos enfadamos?; de que maneira manifestamos esa ira?; que outro xeito temos de a canalizar para eliminar a violencia que implica?... Alén deste tipo de custións, a lectura do poema de Carvajal deu tamén pé a un xogo literario que consistiu na creación de sinestesias.  "Ira perfumada con ruídos salgados para o noso asombro" foi unha das nosas favoritas!
Ningún comentario: