24 de abril de 2018

Martes - lecturas dun minuto
                                                                            Roland BARTHES (1915-1980)

                                 
 Discrédité par l'opinion moderne, la sentimentalité de l'amour doit être assumée par le sujet amoureux comme une transgression forte qui le laisse seul et exposé ; par un renversement de valeurs, c'est donc cette sentimentalité qui fait aujourd'hui l'obscène de l'amour.

Roland BARTHES, "Fragments d' un discours amoureux"


 Desacreditada pola opinión moderna, a sentimentalidade do amor ten de ser asumida polo suxeito amoroso coma unha forte transgresión, que o deixa só e exposto; por unha inversión de valores, é pois esta sentimentalidade o que constitúe hoxe o obsceno do amor.

(Tradución)


                                       LECTURAS DUN MINUTO

O coronel non ten quen lle escriba, dixo Damian. Creo era un tipo diferente, alguén solitario. De feito, dicíanlle O lobo estepario, e, sempre sempre sempre, dende aquela altura, xusto no cumio d' A Montaña máxica, experimentaba De profundis, todo o saber daquela morea de xente. Vuelva usted mañana, e despois cante, cante ese Canto a Teresa, pronuncie un amor altísimo, diga o de que imos vivir en los pronombres. Acéptese iso de que La voz a ti debida é un pouco a que nos rouban algunhas veces.

A voz da boca:  esa que muere en tus ojos, que son, niña, verdes como el mar te quejas....

Entregámoslle ao noso alumnado este fío que agroma nas miradas limpas que tanto agradecemos cando veñen ler eses textos deliciosos de Espronceda, Aleksander Pushkin, Pessoa, Ferrín, Celso Emilio..

Lúa
Rocío
Roi e Natalia

Martín e Carme

Rodrigo e Sabela


Lidia e Miguel Ánxel

Ningún comentario: